Фактори розвитку дитини, що впливають на його особистість

Розвиток людини – це складний і багатогранний процес формування та становлення особистості, що відбувається під впливом контрольованих і неконтрольованих, зовнішніх і внутрішніх факторів. Розвиток дитини передбачає процес фізіологічного, розумового і морального зростання, що охоплює різні якісні та кількісні зміни спадкових і набутих властивостей. Відомо, що процес розвитку може відбуватися за різними сценаріями і з різною швидкістю. Виділяють наступні фактори розвитку дитини:

  • Дородові фактори, що включають спадковість, здоров’я матері, роботу ендокринної системи, внутрішньоматкові інфекції, перебіг вагітності та ін
  • Фактори розвитку дитини, пов’язані з пологами: травми, отримані в процесі пологів, різноманітні ураження, що виникли із-за недостатнього надходження кисню до мозку малюка та ін
  • Недоношеність. Дітки, народжені семимесячными, не пройшли ще 2 місяці внутрішньоутробного розвитку і тому спочатку відстають від своїх вчасно народжених однолітків.
  • Навколишнє середовище є одним з основних факторів, що впливають на розвиток дитини. До цієї категорії можна віднести годування грудьми і подальше харчування, різні природні фактори (екологія, вода, клімат, сонце, повітря тощо), організація дозвілля і відпочинку малюка, психічна середовище і сімейна атмосфера.
  • Підлогу малюка багато в чому визначає швидкість розвитку дитини, так як відомо, що дівчатка на початковому етапі випереджають хлопчиків, раніше починають ходити і говорити.

Необхідно більш детально розглянути фактори, що впливають на розвиток дитини.

Біологічні фактори розвитку дитини

Багато вчених сходяться на думці, що саме біологічні фактори розвитку дитини відіграють ключову роль. Адже спадковість багато в чому визначає рівень фізичного, розумового і морального розвитку. В кожній людині від народження є якісь органічні задатки, що визначають ступінь розвитку основних сторін особистості, таких як види обдарованості чи таланти, динаміку психічних процесів і емоційну сферу. В якості матеріальних носіїв спадковості виступають гени, завдяки яким маленька людина успадковує анатомічна будова, особливості фізіологічного функціонування і характер обміну речовин, тип нервової системи та ін. Крім того, саме спадковість визначає ключові безусловнорефлекторные реакції і функціонування фізіологічних механізмів.

Природно впродовж життя людини його спадковість коригується соціальним впливом і впливом системи виховання. Так як нервова система досить пластична, її тип може змінюватися під впливом певних життєвих вражень. Проте біологічні фактори розвитку дитини все ж багато в чому визначають характер, темперамент і здібності людини.

Фактори психічного розвитку дитини

До передумов або факторів психічного розвитку дитини відносяться різні обставини, які впливають на його рівень психічного розвитку. Так як людина є біо-соціальною істотою, то до факторів психічного розвитку дитини можна віднести природні та біологічні задатки, а також соціальні умови життя. Саме під впливом кожного з даних факторів і відбувається психічний розвиток дитини.

найпотужнішим за силою впливу на психологічний розвиток дитини є соціальний чинник. Саме характер психологічних відносин між батьками й дитиною в ранньому дитинстві багато в чому формує його особистість. Хоча дитина в перші роки життя ще не здатний розбиратися в тонкощах міжособистісного спілкування і розуміти конфлікти, він відчуває основну атмосферу, що панує в сім’ї. Якщо у сімейних відносинах переважає любов, довіра і повага один до одного, то і дитина буде мати здорову і міцну психіку. Маленькі діти нерідко відчувають власну провину у конфліктах дорослих і можуть відчувати власну нікчемність, а це нерідко призводить до психічних травм.

Психічний розвиток дитини в основному схильне кількох ключових умов:

  • нормальне функціонування головного мозку забезпечує своєчасний і правильний розвиток малюка;
  • повноцінний фізичний розвиток малюка і розвиток нервових процесів;
  • наявність належного виховання і правильної системи розвитку дитини: систематичне і послідовне навчання, як в домашніх умовах, так і в дитячому садку, школі та різних освітніх установах;
  • збереження органів чуття, завдяки яким забезпечується зв’язок дитини з зовнішнім світом.

Саме при дотриманні всіх цих умов малюк зможе правильно розвиватися в психологічному плані.

Соціальні фактори розвитку

Окрему увагу слід приділити одному з основних факторів розвитку особистості дитини – соціальному середовищі. Вона сприяє формуванню у дитини системи моральних норм і моральних цінностей. Крім того середовище багато в чому визначає рівень самооцінки дитини. На формування особистості впливає пізнавальна діяльність дитини, до якої відносяться розвиток вроджених рухових рефлексів, мови і мислення. Важливо, щоб дитина могла засвоїти соціальний досвід і навчитися основам і норм поведінки в суспільстві.

У міру дорослішання малюка можуть бути змінені та фактори розвитку особистості дитини, так як в різному віці людина займає певне місце в системі існуючих навколо нього суспільних відносин, він вчиться виконувати обов’язки та окремі функції. Фактори розвитку особистості дитини визначають її ставлення до дійсності і його світогляд.

Таким чином, фактори розвитку дитини формують його активність і роль у соціумі. Якщо в сім’ї практикується правильна система виховання, то дитина раніше зможе перейти до самовиховання, розвинути моральну стійкість і вибудувати здорові міжособистісні відносини.

Оставьте комментарий